Siêu khuyến mãi chỉ từ 69.000VND của Jetstar | Khuyến Mãi | Vé máy bay Trúc Việt

Siêu khuyến mãi chỉ từ 69.000VND của Jetstar

29/01/2015 - 21:44:11 GMT +00:00

Cuối tuần siêu khuyến mại!

Chương trình Cuối tuần, siêu khuyến mại bắt đầu từ 11:00, Thứ sáu ngày 30/01/2015 và kết thúc vào 23:59, Chủ nhật ngày 01/02/2015. Hãy nhanh tay mua ngay vé rẻ trước khi vé được bán hết.

Kênh bán: Tất cả các kênh

  • Các phòng vé và đại lý bán vé máy bay trên toàn quốc
Điểm khởi hành            Điểm đến                          Ngày bay                        Khuyến mại                    Giá Starter^
kết thúc VND
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 25 Feb -  23:59 VND69000
  10-Mar-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 11 Mar -  23:59 VND69000
  22-Apr-15 1/2/2015
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -  23:59 VND69000
  22-Apr-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 25 Feb -  23:59 VND99000
  10-Mar-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 11 Mar -  23:59 VND99000
  22-Apr-15 1/2/2015
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -  23:59 VND99000
  22-Apr-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 2 Mar -  23:59 VND149000
  19-Mar-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 20 Mar -  23:59 VND149000
  22-Apr-15 1/2/2015
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 20 Mar -  23:59 VND149000
  22-Apr-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 2 Mar -  23:59 VND199000
  10-Mar-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 11 Mar -  23:59 VND199000
  22-Apr-15 1/2/2015
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 11 Mar -  23:59 VND199000
  22-Apr-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Quy Nhơn 18 Mar -  23:59 VND199000
  22-Apr-15 1/2/2015
Quy Nhơn   Tp.Hồ Chí Minh 18 Mar -  23:59 VND199000
  22-Apr-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Tuy Hòa 30 Mar -  23:59 VND220000
  22-Apr-15 1/2/2015
Tuy Hòa   Tp.Hồ Chí Minh 30 Mar -  23:59 VND220000
  22-Apr-15 1/2/2015
Hà Nội   Bangkok 29 Mar -  23:59 VND299000
  22-Apr-15 1/2/2015
Bangkok   Hà Nội 29 Mar -  23:59 VND299000
  22-Apr-15 1/2/2015
Hà Nội   Bangkok 6 May -  23:59 VND299000
  28-May-15 1/2/2015
Bangkok   Hà Nội 6 May -  23:59 VND299000
  28-May-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 12 Mar -  23:59 VND399000
  9-Apr-15 1/2/2015
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 12 Mar -  23:59 VND399000
  9-Apr-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 3 Mar -  23:59 VND399000
  12-Mar-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 13 Mar -  23:59 VND399000
  22-Apr-15 1/2/2015
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 13 Mar -  23:59 VND399000
  22-Apr-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 13 Mar -  23:59 VND399000
  22-Apr-15 1/2/2015
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 13 Mar -  23:59 VND399000
  22-Apr-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 25 Mar -  23:59 VND399000
  22-Apr-15 1/2/2015
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 25 Mar -  23:59 VND399000
  22-Apr-15 1/2/2015
Thanh Hóa   Buôn Ma Thuột 17 Mar -  23:59 VND399000
  22-Apr-15 1/2/2015
Buôn Ma Thuột   Thanh Hóa 17 Mar -  23:59 VND399000
  22-Apr-15 1/2/2015
Buôn Ma Thuột   Hải Phòng 7 Mar -  23:59 VND499000
  22-Apr-15 1/2/2015
Hải Phòng   Buôn Ma Thuột 7 Mar -  23:59 VND499000
  22-Apr-15 1/2/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Đồng Hới 17 Mar -  23:59 VND499000
  22-Apr-15 1/2/2015
Đồng Hới   Tp.Hồ Chí Minh 17 Mar -  23:59 VND499000
  22-Apr-15 1/2/2015
Vinh   Buôn Ma Thuột 17 Mar -  23:59 VND499000
  22-Apr-15 1/2/2015
Buôn Ma Thuột   Vinh 17 Mar -  23:59 VND499000
      22-Apr-15 1/2/2015

 

Bình luận
Cam kết bán vé rẻ nhất

Truc Viet International Service Trading Co., Ltd.
Adress: 13I, Group 23, Zone 3, Tam Hoa Ward, Bien Hoa city, Dong Nai
Province, Vietnam
Tax code: 0312660611
M: (+84) 933 648 200 (Mr. Vũ) / (+886) 987564723 (taiwan) / (+886)970.777.731 sms  
Facebook: LiQingJame or Trucviet17
Email: truclt121284@gmail.com / trucviet.vemaybay@gmail.com